Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

O nas


Na początku był …
…… pomysł – i bardzo długo był tylko pomysł na założenie Stowarzyszenia, i to nie tylko dla osób potrzebujących, ale także dla wszystkich firm i organizacji, które pragniemy wspierać za okazaną pomoc i chęć wsparcia naszego stowarzyszenia.

 

Już w 2012 roku zbieraliśmy podpisy pod ogólnopolską akcją „Przywracamy lekcje historii do szkół” oraz byliśmy na obchodach Święta Wojska Polskiego i rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Ponieważ nasze dotychczasowe działania upewniły nas w przekonaniu, że to co robimy jest ważne dla naszego lokalnego otoczenia, postanowiliśmy zacząć działać oficjalnie pod nazwą stowarzyszenia "WSPIERAJ-POMAGAJ", które zostało zarejestrowane w czerwcu 2013 roku.

 

Zapamiętaj nasze stowarzyszenie pragnie wspierać wszelkie pomysły, które według naszej oceny służą ludziom, dlatego czekamy na Was pod adresem wspieraj-pomagaj@wp.pl.

Celem działania Stowarzyszenia jest ogólnie rozumiana idea samorządności lokalnej, a w szczególności:

1. Działalność na rzecz Powiatu Sochaczewskiego oraz wszystkich gmin wchodzących w jego skład, polegająca głównie na:

1.1. Rozwoju kultury w Sochaczewie (muzyka, sport, historia),

1.2. Wspieraniu rozwiązywania problemów społecznych (młodzieży, osób samotnych, rodzin patologicznych),

1.3. Niesieniu pomocy osobom potrzebującym (niepełnosprawni, przemoc w rodzinie).

2. Tworzenie warunków do rozwoju społecznego, cywilizacyjnego i gospodarczego.

3. Konsultacje społeczne, zbieranie wniosków dotyczących potrzeb społeczności lokalnych oraz

dyskusja i koordynacja inicjatyw społecznych na wszystkich szczeblach samorządu.

4. Kreowanie liderów oraz pozyskiwanie aktywnych członków wśród społeczności lokalnych.

5. Współpraca ze wszystkimi środowiskami, którym bliskie jest dobro lokalnej społeczności.

6. Podniesienie atrakcyjności powiatu poprzez wspieranie rozwoju turystyki i sportu w oparciu

o wykorzystanie tradycji i zasobów przyrodniczych i kulturalnych regionu.

7. Współpraca z przedsiębiorcami oraz organizacjami pracodawców w celu prezentowania ich

potrzeb i pomysłów na rozwój gospodarczy regionu.

8. Wzrost aktywności i świadomości obywatelskiej.

9. Tworzenie warunków dla wykorzystywania obywatelskiego prawa do czynnego uczestnictwa

w życiu publicznym, wyrażania poglądów oraz realizacji indywidualnych i grupowych zainteresowań społeczności lokalnych.

10. Upowszechnianie wiedzy o samorządzie lokalnym, jego kompetencjach, organizacji, źródłach

finansowania oraz obywatelskich form konsultowania i podejmowania decyzji.

11. Analiza bieżącej działalności samorządów: gminnego, powiatowego i wojewódzkiego oraz

formułowanie wniosków, postulatów i opinii do tych działań.

12. Pozyskiwanie radnych wszystkich szczebli samorządów do prezentowania stanowisk Stowarzyszenia w organach samorządów i na jego posiedzeniach oraz komisjach.